Hypotheek en inkomensverlies

In 2009 verloren 400.000 mensen hun baan en 80.000 mensen raakten arbeidsongeschikt. Velen van hen konden hun hypotheeklasten niet meer betalen

Dat het in veel gevallen verstandig is om een levensverzekering af te sluiten weten de meeste mensen wel. Een groot deel van het inkomen valt immers weg als één van beide partners komt te overlijden. Maar wat gebeurt er met uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt of werkeloos wordt? “ Daar ben ik toch voor verzekerd via mijn werk?” wordt veel gezegd. Het vraagteken is veelzeggend. In veel gevallen zal er een verzekering zijn, een WIA-gat verzekering, die ervoor zorgt dat u in ieder geval 70% van uw salaris overhoudt in geval van arbeidsongeschiktheid. Dat deze uitkering gemaximeerd is weten echter veel mensen niet. Verdient u meer dan E 45.000,- dan is een  WIA-gat verzekering niet meer voldoende en zal er een extra verzekering moeten zijn die het tekort voor uw meerdere inkomen verzekert.

In geval van werkeloosheid krijgt u van de overheid meestal wel een uitkering maar ook voor maximaal 70% van uw huidige salaris en slechts voor een beperkte periode.

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat deze terugval in inkomen voor u betekent? U raakt 30% van uw inkomen kwijt! Kunt u dan de maandelijkse lasten van uw hypotheek nog wel opbrengen? Is die 30% niet vaak precies het stuk inkomen waar u de leuke dingen van doet?

Uiteraard zijn er diverse verzekeringsoplossingen om uw maandlasten in geval van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid te verzekeren. Eén daarvan is de mogelijkheid om bij het afsluiten van een hypotheek een relatief klein bedrag extra te lenen en dit extra bedrag te gebruiken als koopsom voor een verzekering. Doordat u de koopsom meefinanciert in uw hypotheek zijn de lasten van deze verzekering laag. Een rekenvoorbeeld:

Koopsom verzekering E 5000,-
Extra hypotheek ter financiering van koopsom E 5000,-
Lasten extra hypotheek bij 5% hypotheekrente      E 21,- per maand
Uitkering verzekering* E 400,-netto per maand

 
Uiteraard is een verzekering tegen maanbetaling ook mogelijk. De premie zal echter hoger zijn dan in bovenstaande berekening.

Zorg ervoor dat u bij inkomensterugval onbezorgd kunt blijven wonen. Verzeker u!